Fot. 1

Fot.1. Łódkowato wygięte liście jabłoni-efekt żerowania pordzewiacza jabłoniowego

         Lipcowe upały przyczyniły się do zwiększonej presji ze strony szkodników w wielu uprawach sadowniczych. Oprócz licznie występującej populacji mszyc i przędziorków pojawiły się również szpeciele. Szczególną uwagę należy zwrócić na pordzewiacza jabłoniowego, którego obecność stwierdzono w kwaterach jabłoni na odmianach szczególnie zasiedlanych: ‘RED JONAPRINCE’ i inne sporty ‘JONAGOLD’ a także: ‘RUBIN’, ‘RUBINSTAR’, ‘RUBINOLA’. Występowanie tego szkodnika uzależnione jest od wieku i kondycji drzewa. W przypadku drzew z silnymi pędami jednorocznymi, największe skupiska tego szpeciela znajdują się pomiędzy pąkami a pędem, wokół pąków śpiących, a także w miejscu wyrastania pędu. Na drzewach o słabych pędach jednorocznych szkodnik ten przebywa w fałdach skórki na krótkopędach, jak również w spękaniach kory czy w pąkach. Objawem masowego żerowania  pordzewiacza jabłoniowego na drzewach jabłoni są charakterystycznie łódkowato wygięte liście, lekko zabarwione na brązowo od spodu (Fot. 1). W skrajnych przypadkach takie liście więdną i opadają. Na młodych drzewach pordzewiacz jabłoniowy przyczynia się do silnego zahamowania ich wzrostu wegetatywnego i dlatego w młodych kwaterach powinno się zwrócić szczególną uwagę na jego zwalczanie. Jeżeli chodzi o starsze drzewa już owocujące, to szpeciel ten przyczynia się do charakterystycznego ordzawienia rosnących zawiązków (stąd jego nazwa) oraz i ich słabego wybarwiania się (Fot. 2). Liczne lustracje w sadach jabłoniowych odmian ‘RED JONAPRINCE’, JONAGOLD’ i in. potwierdziły znaczne przekroczenie progu zagrożenia pordzewiacza jabłoniowego, który latem wynosi 10-40 osobników na 1 cm² liścia na podstawie mikroskopowej analizy prób 200 liści pobranych z 20 drzew. W takiej sytuacji zmuszeni jesteśmy wykonać zabieg zwalczający tego małego aczkolwiek groźnego szkodnika.

Owoce uszkodzone przez pordzewiacza jabłoniowego

Fot. 2. Owoce uszkodzone przez pordzewiacza jabłoniowego

             Bardzo skuteczny  w zwalczaniu pordzewiacza jabłoniowego (90%) jest insektycyd Dimilin 480 SC  zastosowany w dawce 0,375 l/ha. Środek zawiera diflubenzuron (480 g/l) i jest jedynym z grupy środków acylomocznikowych zalecanym do zwalczania szkodników w uprawach sadowniczych (jabłoń, grusza, śliwa). W uprawie jabłoni Dimilin 480 SC zarejestrowany jest do zwalczania pordzewiacza jabłoniowego  i zwójek liściowych– dawka 0,375 l/ha oraz owocówki jabłkóweczki – dawka 0,3 l/ha. Zgodnie z etykietą można stosować go maksymalnie 2 razy w sezonie, do fazy kiedy owoce osiągną 70-80% typowej wielkości. Okres  karencji (czas od ostatniego zabiegu do zbioru) wynosi tylko 14 dni, więc nie ma ryzyka wystąpienia pozostałości, co jest ważne w produkcji zgodnej z IPO czy Global GAP. Dimilin 480 SC wykazuje działanie żołądkowe działa również kontaktowo zwalczając jaja szkodników, a także jako inhibitor syntezy zwalczający młode gąsienice owocówki i zwójek Na roślinie Dimilin 480 SC działa powierzchniowo. W celu podniesienia skuteczności zabiegu zaleca się połączyć Dimilin 480 SC  z silikonowym adiuwantem: Silwet Gold w dawce 0,015% (150 ml na 100 l cieczy roboczej). Przy zabiegu zwalczającym należy użyć przynajmniej 750 l cieczy roboczej na ha i wykonać go najlepiej w godzinach wczesnoporannych. Dimilin 480 SC w innych krajach posiada rejestrację do zwalczania m.in.: toczyka gruszowiaczka, wzdymacza gruszowego, znamionówki tarniówki oraz szkodników minujących liście.

           Reasumując preparat Dimilin 480 SC charakteryzuje niska szkodliwość dla większości owadów pożytecznych, zwalcza szerokie spektrum szkodników, posiada krótki okres karencji (14 dni), długie stabilne działanie do 21 dni i zalecany jest w integrowanych programach ochrony roślin sadowniczych. Stosując w obecnym okresie Dimilin 480 SC na jabłoniach, jednym zabiegiem zwalczamy pordzewiacza jabłoniowego,  zwójki i owocówkę jabłkóweczkę  oszczędzając przy tym czas i nakłady finansowe.

Tomasz Sikora

Kierownik Wdrożeń w Sadownictwie Arysta LifeScience