W bieżącym sezonie po wyjątkowo niekorzystnym przebiegu warunków atmosferycznych w okolicach kwitnienia oraz zawiązywania owoców obawy o przedwczesne opadanie owoców niestety okazują się być jak najbardziej uzasadnione. W odmianach letnich, takich jak Paulared czy Delicates, bardziej niż zwykle zmagamy się z tym zjawiskiem, ale problem dotyczy również innych odmian późnych (np. Gloster, Ligol). Taka sytuacja skłania do natychmiastowego podjęcia działań zapobiegających przedwczesnemu opadaniu jabłek w tym i tak wystarczająco trudnym sezonie. W związku z wieloma pytaniami sadowników o praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania preparatu Topper 10 ST poniżej znajdują się podstawowe informacje o produkcie oraz praktyka jego stosowania również w innych krajach (np. Holandia)

Substancją aktywną jest syntetyczna auksyna– trichlopyr, związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego.
Jak stosować?
Termin zabiegu: Aplikacja jednorazowa na 3-4 tygodnie przed zbiorem-jest to bardzo istotny parametr, w związku z czym zaleca się dokonanie precyzyjnej oceny lub wykonanie zabiegu nieco wcześniej (5 TYGODNI), aby uniknąć spóźnionego zastosowania obniżającego skuteczność zabiegu (pomocny z pewnością będzie dodawany w tym sezonie do 2 opakowań Topper, płyn Lugola do wykonania testu skrobiowego)

Optymalna dawka:

 • Jabłonie 15–20 tabletek na hektar
 • Grusze 10-15 tabletek na hektar
 • Zalecana ilość wody: 1000 l/ha, jednak według przeprowadzonych badań oceny skuteczności w niższych dawkach wody zastosowanie np.750 l/ha nie wpływa negatywnie na skuteczność
 • Mieszalność: Badania wykazały brak negatywnego wpływu na skuteczność zabiegu Topper 10 ST wykonanego w mieszaninie
  z preparatem Captan 80WG lub innym fungicydem o składzie- 25,2% boskalid 12,8% piraklostrobina

       Obraz1        Obraz2

       Fot.1. Kontrola 31.10.2013 odm. Red Boskoop                    Fot.2. Toppper 31.10.2013 odm. Red Boskoop

      Jakie są korzyści ze stosowania?

  • wzrost wartości owoców (poprawa wielkości oraz wybarwienia)
  • brak wpływu na zdolność przechowalniczą owoców (nie stymuluje dojrzewania oraz nie pogarsza jędrności)
  • zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (wietrzna i burzliwa pogoda)
  • poprawa logistyki zbioru owoców

                    

       Fot. 3. Kontrola 16.10.2013                       Fot. 4. Topper+Captan 16.10.2013
xxxiodm. Konferencja                                       odm. Konferencja

Szymon Matysiak

Specjalista ds. upraw ogrodniczych Arysta LifeScience